Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0902 568 456
ĐT: 043 785 8471
 
THÔNG BÁO
 
THÔNG BÁO
(Cập nhật lúc 16:16 | 11/03/2014 )
 

BỘ CÔNG THƯƠNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   NAMĐỊNH

Nam Định, ngày 11 tháng 03 năm 2014

THÔNG BÁO

(Về việc thay đổi kế hoạch học tập của các lớp CĐ52 ĐE, ĐT)  

      

   Kính gửi: Các Ông, (Bà) trưởng các đơn vị.

Do điều kiện thực tiễn, nhà trường chưa bố trí sinh viên khóa 52 các ngành công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông, công nghệ kỹ thuật điện, điện tử thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp.

  Hiệu trưởng thông báo tới các ông/bà trưởng các đơn vị về việc điều chỉnh kế hoạch họctập của sinh viên các lớp CĐ52ĐE, ĐT như sau:

- Lịch học các học phần thay thế, làm khóa luận và thi kết thúc các học phần bắtđầu từ17/03/2014 đến ngày 25/04/2014 theo thời khóa biểu (có thời khóa biểu đínhkèm).

- Kế hoạch thực tập tốt nghiệp thực hiện sau khi kết thúc khóa luận, họcphần thay thế

Đề nghị các ông/ bà trưởng các đơn vị triển khai các hoạt động đào tạo và thông báo tới các giảng viên, sinh viên thực hiện thông báo trên./.

                                                                                                                                     KT. HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                                               (đãký)

                                                                                                                                                                                                       TS. Vũ Trọng Nghị 

 
 
 
CÁC TIN KHÁC
Thông báo đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2015 - 2016
Thông báo đăng ký tín chỉ học kỳ I 2015 - 2016
Thông báo kế hoạch tổ chức Học kỳ phụ năm học 2014 - 2015
VV Kế hoạch đăng ký Tín chỉ Học kỳ II Năm học 2014 - 2015
Kế hoạch đăng ký Tín chỉ Học kỳ I Năm học 2014 - 2015
THÔNG BÁO (Về việc hủy một số lớp học phần kỳ phụ năm học 2013 - 2014))
Thông báo đăng ký Tín chỉ kỳ phụ năm học 2013 - 2014
THÔNG BÁO (Về việc xóa một số lớp học phần)
THÔNG BÁO
 
Tổng lượt truy cập: 839017 - Số sinh viên Online: 20
Bản quyền © 2011 Công ty Cổ phần Giải pháp Giáo dục Nam Việt
Trụ sở chính: Số 1 Ngõ 165 Đường Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 043.7858237 * Fax: +043.7858239 * Email: support@namvietjsc.edu.vn