Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0902 568 456
ĐT: 043 785 8471
 
THÔNG BÁO
 
Thông báo đăng ký tín chỉ học kỳ I 2015 - 2016
(Cập nhật lúc 15:36 | 07/07/2015 )
 

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP

NAM ĐỊNH


                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 578/TB-CĐCNNĐ-ĐTCNNĐ  Nam Định, ngày  03 tháng 7 năm2015

 

THÔNG BÁO

 

Kínhgửi:  - Các Ông, Bà Trưởng các đơn vị

 - Cố vấn học tập các lớp Cao đẳng khóa 51, 52,53, 54, 55.

Thựchiện kế hoạch giảng dạy năm học 2015 - 2016, Học kỳ I năm học 2015 - 2016 đốivới các lớp cao đẳng khóa 51, 52, 53, 54, 55 bắt đầu từ ngày 17/08/2015 đến 10/01/2016.

Hiệutrưởng thông báo tới các đơn vị, cố vấn học tập và sinh viên các lớp Cao đẳngkhóa 51, 52, 53, 54, 55 kế hoạch đăng ký tín chỉ như sau:

 

TT

Thời gian

Nội dung

1.      

01/6

¸

29/06/15

- Phòng Đào tạo lập thời khóa biểu các lớp học phần theo chương trình đào tạo và chuyển đến các khoa. Các khoa triển khai đến CVHT và sinh viên

2.      

09/7

¸

14/7/15

- Sinh viên đăng ký học phần trên cổng thông tin. Truy cập theo địa chỉ: http://daotao.cnd.edu.vn

- Các vấn đề phát sinh trong khoảng thời gian này CVHT cập nhật và kết hợp giải quyết cùng phòng Đào tạo.

3.      

15/7/15

- Cố vấn học tập duyệt đăng ký cho sinh viên trên cổng thông tin và phiếu đăng ký học phần.

4.      

16 ¸ 17

/7/15

- Phòng Đào tạo kết hợp với các CVHT giải quyết các vấn đề phát sinh.

- CVHT nộp phiếu đăng ký học phần của sinh viên về phòng Đào tạo.

5.      

17/8

 ¸

31/8/15

- Sinh viên nộp học phí theo 2 hình thức: - Trực tiếp tại phòng TCKT

- Qua tài khoản của Trường:

Số TK: 4801.0000.137059 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển VN chi nhánh Nam Định.

 (hạn nộp hết ngày 31/08/2015, sinh viên không nộp học phí sẽ bị loại ra khỏi danh sách lớp và chịu trách nhiệm trước nhà Trường).

6.      

17/08/15

- Sinh viên học theo thời khóa biểu.

7.      

14/12/15

 ¸

10/01/16

- Ôn thi, thi theo kế hoạch của phòng Quản lý khoa học & ĐBCL.

Đềnghị Trưởng các đơn vị triển khai kế hoạch, các cố vấn học tập thông báo tớisinh viên lớp mình phụ trách đăng ký học các học phần theo thời khóa biểu. 

                                                                                            KT. HIỆU TRƯỞNG                                                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  

                                                                                                                       TS. Vũ Trọng Nghị

 

Nơi nhận:                                                                            - Như kính gửi;

- Giám hiệu (để báo cáo);

- Tổ QTM (đưa thông báo lên trang Web của Trường);

- Lưu VT, ĐT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
CÁC TIN KHÁC
Thông báo đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2015 - 2016
Thông báo kế hoạch tổ chức Học kỳ phụ năm học 2014 - 2015
VV Kế hoạch đăng ký Tín chỉ Học kỳ II Năm học 2014 - 2015
Kế hoạch đăng ký Tín chỉ Học kỳ I Năm học 2014 - 2015
THÔNG BÁO (Về việc hủy một số lớp học phần kỳ phụ năm học 2013 - 2014))
Thông báo đăng ký Tín chỉ kỳ phụ năm học 2013 - 2014
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO (Về việc xóa một số lớp học phần)
THÔNG BÁO
 
Tổng lượt truy cập: 839007 - Số sinh viên Online: 10
Bản quyền © 2011 Công ty Cổ phần Giải pháp Giáo dục Nam Việt
Trụ sở chính: Số 1 Ngõ 165 Đường Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 043.7858237 * Fax: +043.7858239 * Email: support@namvietjsc.edu.vn