Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0902 568 456
ĐT: 043 785 8471
 
THÔNG BÁO
 
Kế hoạch đăng ký Tín chỉ Học kỳ I Năm học 2014 - 2015
(Cập nhật lúc 10:41 | 12/06/2014 )
 

ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015

 

TT

Thời gian

Nội dung

1. 

30/05

¸

13/06

- Phòng Đào tạo lập thời khóa biểu các lớp học phần theo chương trình đào tạo và chuyển đến các khoa. Các khoa triển khai đến CVHT và sinh viên.

2. 

14/06

¸

18/06/14

- Sinh viên đăng ký học phần trên cổng thông tin. Truy cập theo địa chỉ: http://daotao.cnd.edu.vn

- Các vấn đề phát sinh trong khoảng thời gian này CVHT cập nhật và kết hợp giải quyết cùng phòng Đào tạo.

3. 

19 ¸ 20

/06/14

- Cố vấn học tập duyệt đăng ký cho sinh viên trên cổng thông tin và phiếu đăng ký học phần.

4. 

23 ¸ 24

/06/14

- Phòng Đào tạo kết hợp với các CVHT giải quyết các vấn đề phát sinh.

- CVHT nộp phiếu đăng ký học phần của sinh viên về phòng Đào tạo.

5. 

25/06/14

- Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu chính thức.

- CVHT kết hợp với phòng Đào tạo đăng ký bổ sung cho SV tại lớp HP bị hủy.

6. 

11/08/14

 ¸

21/11/14

- Sinh viên nộp học phí theo 2 hình thức: - Trực tiếp tại phòng TCKT

- Qua tài khoản của Trường:

Số TK: 4801.0000.137059 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát VN chi nhánh Nam Định.

 (hạn nộp hết ngày 29/08/2014, sinh viên không nộp học phí sẽ bị loại ra khỏi danh sách lớp và chịu trách nhiệm trước nhà Trường).

- Sinh viên học theo thời khóa biểu.

7. 

24/11

 ¸

12/12/14

- Ôn thi, thi theo kế hoạch của phòng Quản lý khoa học & ĐBCL.

                                                                                                  KT. HIỆU TRƯỞNG                                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                               (đã ký)                                                                                                                TS.Vũ Trọng Nghị

 
 
 
CÁC TIN KHÁC
Thông báo đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2015 - 2016
Thông báo đăng ký tín chỉ học kỳ I 2015 - 2016
Thông báo kế hoạch tổ chức Học kỳ phụ năm học 2014 - 2015
VV Kế hoạch đăng ký Tín chỉ Học kỳ II Năm học 2014 - 2015
THÔNG BÁO (Về việc hủy một số lớp học phần kỳ phụ năm học 2013 - 2014))
Thông báo đăng ký Tín chỉ kỳ phụ năm học 2013 - 2014
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO (Về việc xóa một số lớp học phần)
THÔNG BÁO
 
Tổng lượt truy cập: 839010 - Số sinh viên Online: 13
Bản quyền © 2011 Công ty Cổ phần Giải pháp Giáo dục Nam Việt
Trụ sở chính: Số 1 Ngõ 165 Đường Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 043.7858237 * Fax: +043.7858239 * Email: support@namvietjsc.edu.vn