Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0902 568 456
ĐT: 043 785 8471
 
THÔNG BÁO
 
Thông báo kế hoạch tổ chức Học kỳ phụ năm học 2014 - 2015
(Cập nhật lúc 10:49 | 03/06/2015 )
 

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP

NAM ĐỊNH


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 359/TB-CĐCNNĐ-ĐTCN            NamĐịnh, ngày 01 tháng 6 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Kính gửi:  - Các Ông, Bà Trưởng các đơn vị

- Cố vấn học tập các lớp Cao đẳng khóa 51, 52, 53,54, 55.

Triển khai kếhoạch học kỳ phụ năm học 2014 - 2015 đối với các lớp Cao đẳng theo học chế Tínchỉ. Hiệu trưởng thông báo tới trưởng các đơn vị, cố vấn học tập kế hoạch tổchức Học kỳ phụ năm học 2014 - 2015 như sau:

1. Thời gian tổchức: từ ngày 29/6/2015 đến 08/8/2015.

2. Đối tượngđăng ký:

- Học cải thiện(đối với học phần có kết quả từ điểm D trở lên)

- Học lại (đốivới học phần bị điểm F, F+)

- Học chậm đốivới các học phần sinh viên chưa đăng ký học trong các kỳ học trước

3. Nội dung:

TT

Thời gian

Nội dung

1. 

04/5/15

- Phòng Đào tạo chuyển dự kiến thời khóa biểu các lớp học phần đến các khoa

2. 

11¸15 /6/15

- CVHT duyệt đăng ký bản cứng đối với từng sinh viên.

- Sinh viên đăng ký học phần trên cổng thông tin. Truy cập theo địa chỉ: http://daotao.cnd.edu.vn

- Các vấn đề phát sinh trong khoảng thời gian này CVHT cập nhật và kết hợp giải quyết cùng phòng Đào tạo.

3. 

16/6/15

- CVHT duyệt đăng ký cho sinh viên trên cổng thông tin

4. 

17¸18

/6/15

- Phòng Đào tạo kết hợp với các CVHT giải quyết các vấn đề phát sinh.

- CVHT nộp phiếu đăng ký học phần của sinh viên về phòng Đào tạo.

5. 

19/6/15

- Phòng Đào tạo thông báo các lớp học phần bị hủy.

- CVHT kết hợp với phòng Đào tạo đăng ký chính thức lớp học phần cho sinh viên.

6. 

22/¸26 /6/15

- Sinh viên nộp học phí theo 2 hình thức: - Trực tiếp tại phòng TCKT

- Qua tài khoản của Trường:

Số TK: 4801.0000.137059 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát VN chi nhánh Nam Định.

 (hạn nộp hết ngày 26/06/2015, sinh viên không nộp học phí sẽ bị loại ra khỏi danh sách lớp và chịu trách nhiệm trước nhà Trường).

7. 

29/6 ¸

08/8/15

- Sinh viên học theo thời khóa biểu, ôn thi, thi theo kế hoạch của phòng Quản lý khoa học & ĐBCL.

Đề nghị Trưởngcác đơn vị triển khai kế hoạch, các cố vấn học tập thông báo tới sinh viên lớpmình phụ trách, đăng ký học các học phần theo kế hoạch./.  

KT. HIỆU TRƯỞNG                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                       TS. Vũ Trọng Nghị

 

Nơi nhận

- Như kính gửi;

- Giám hiệu (để báo cáo);

- Tổ QTM (đưa thông báo lên trang Web của Trường);

- Lưu VT, ĐT.

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 
 
 
CÁC TIN KHÁC
Thông báo đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2015 - 2016
Thông báo đăng ký tín chỉ học kỳ I 2015 - 2016
VV Kế hoạch đăng ký Tín chỉ Học kỳ II Năm học 2014 - 2015
Kế hoạch đăng ký Tín chỉ Học kỳ I Năm học 2014 - 2015
THÔNG BÁO (Về việc hủy một số lớp học phần kỳ phụ năm học 2013 - 2014))
Thông báo đăng ký Tín chỉ kỳ phụ năm học 2013 - 2014
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO (Về việc xóa một số lớp học phần)
THÔNG BÁO
 
Tổng lượt truy cập: 839008 - Số sinh viên Online: 11
Bản quyền © 2011 Công ty Cổ phần Giải pháp Giáo dục Nam Việt
Trụ sở chính: Số 1 Ngõ 165 Đường Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 043.7858237 * Fax: +043.7858239 * Email: support@namvietjsc.edu.vn